DOE Presentation 18 August · Abe Kobo~Četvrto međuledeno doba · How · Soundforge80 Manual · Windows Server R2 Aktivni Direktorijum · E-II NETWORK. Instalacija i konfigurisanje, firewall, DNS, ruter, WiFi ruteri, Aktivni direktorijum. VIRTUALIZACIJA. Instalacija i konfigurisanje VMware ESXi. Aktivni direktorijum federejšn više nije potrebno preuzeti u toku instalacionog procesa a, pristupa joj se pomoću Kerebros žetona. PowerSchell komande koje se.

Author: Vijar Karg
Country: Belarus
Language: English (Spanish)
Genre: Science
Published (Last): 12 August 2010
Pages: 226
PDF File Size: 3.82 Mb
ePub File Size: 18.35 Mb
ISBN: 504-6-87446-833-8
Downloads: 52967
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Voodoogul

Ukoliko Server Manager nije otvoren, otvorite ga iz programske grupe Administrative Tools. Postoje tri funkcionalna nivoa domena: Svaki od funkcionalnih nivoa je na strani opisan u polju Details.

Vindous server 2012

Microsoft Windows Server i Windows Server United Kingdom – English. Your consent to our cookies if you continue to use this website. Aktivni i Pasivni Bankarski Poslovi. Ukoliko domen predstavlja poddomen nekog drugog domena, ta dva domena se smatraju stablom.

Kerber provera identiteta u domenu aktivnog direktorijuma U domenu aktivnog direktorijuma, za proveru identiteta koristi se protokol pod nazivom Kerber Kerberos. O AD FS-u govori se u poglavlju Pritisnite Start, zatim Run, ukucajte Dcpromo. Ako je sistemski hard disk prazan, sistem bi trebalo da se podigne sa DVD-a. Validno ime DNS domena.

  ENFERMEDAD POLIQUISTICA AUTOSOMICA DOMINANTE PDF

South Africa – English.

Ciljevi ispita u ovom poglavlju su: U poglavlju 10 detaljnije se opisuju uloge koje obavljaju DC-i. Procenjeno vreme za lekciju: Korisnik podnosi servisnu kartu serveru, koji je prihvata kao dokaz da je identitet korisnika proveren.

You should immediately resolve this DNS configuration error so that this domain controller can resolve the IP address of the source domain controller using Direktoirjum.

Kako bi potvrdio identitet, korisnik otkriva tajne koje znaju samo on i IDA infrastruktura. O AD CS-u govori se u poglavlju Direktorijum je datoteka pod nazivom Ntds. Crna Gora – Srpski.

Strana Installation Progress prijavljuje stanje procesa instalacije. Vredi provesti nekoliko minuta u obnavljanju komponenti infrastrukture aktivnog direktorijuma.

United States – English.

Vindous server — Википедија, слободна енциклопедија

Pojavljuje se okvir za dijalog Direktorijuk Connections. O AD DS-u se govori od 1. SITE To ensure the functioning of the site, we use cookies. We share information about your activities on the site with our partners and Google partners: Podsistem bezbednosti servera u ovom primeru obavlja zadatak kontrole pristupa u IDA infrastrukturi. Instaliranje servisa domena aktivnog direktorijuma 13 Add Roles. Trey Research je nedavno nabavio Litware, Inc.

Instaliranje servisa domena aktivnog direktorijuma 15 3. Domen Antarctica je domen potomak u DNS imenskom prostoru, direktoriujm.

  EL VIZCAINO FINGIDO PDF

Aktivni Direktorijum – PDF Free Download

Jedna vrsta kontejnera predstavlja klasu objekta pod nazivom kontejner container. New Zealand – English. Domen mora imati jedinstveno DNS ime, na primer contoso. Kreiranje servisa domena aktivnog direktorijuma AD DS Remember me Forgot password?

Na primer, ukoliko treyresearch. Na strani Confirm Installation Selections pritisnite Install. To log all individual failure events, set the following diagnostics registry value to 1: Invalid DNS configuration may be affecting other essential operations on member computers, domain controllers or application servers in this Direktoriju, Directory Domain Services forest, including logon authentication or access to network resources.

Pojavljuje se strana Additional Domain Controller Options.

Aktivni Direktorijum

EXE available on http: Podrazumeva se da je izabran DNS Server. Pritisnite dugme Close na dnu prozora Initial Configuration Tasks. Instaliranje servisa domena aktivnog direktorijuma. Instaliranje servisa domena aktivnog direktorijuma 3 Lekcija 1: Pojavljuje se okvir za dijalog Installing Windows, koji je prikazan na slici Bosna i Hercegovina – Hrvatski. Servisi domena aktivnog direktorijuma na jezgru servera.