Zan Zak Ruso “Drustveni ugovor”, original izdanje, cuva se u Htel de Ville #Paris PM – 15 Sep 1 Retweet; 3 Likes; Marko. Drustveni ugovor (zan zak ruso). 1 like. Book. Drustveni ugovor (zan zak ruso). Book. 1 person likes this topic. Want to like this Page? Sign up for Facebook to. IVOTNI PUTan ak Ruso () roen je u enevi, u porodici asovniara. nejednakosti meu ljudima (), Drutveni ugovor () i Nova Heloiz (). .. Drustveni ugovor- zan zak ruso – ugovor- zan zak *Ovde.

Author: Tauran Natilar
Country: Swaziland
Language: English (Spanish)
Genre: Relationship
Published (Last): 17 December 2007
Pages: 395
PDF File Size: 16.34 Mb
ePub File Size: 3.62 Mb
ISBN: 869-3-47290-936-6
Downloads: 50488
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Kigashicage

Po njemu, vaspitanje treba da je u skladu sa drusttveni, ali to naelo se pojavilo kod njega na novi nain, drugaiji nego vijek ranije kod Komenskog. Ljudi nas vaspitavaju time, to nas ue upotrebljavati ono to u nama razvija priroda, dakle, u prvom redu sposobnosti.

Istorija pedagogije-Zan Zak Ruso.docx

Seminarski Rad Iz Pedagogije Druetveni. Sa 12 godina djeak odlazi da ui graverski zanat, ali je zbog grubog odnosa majstora napustio zanat i poeo da luta po svijetu. On smatra da postoje velike razlike meu mukarcima i enama u pogledu sposobnosti i ivotnog poziva. Iz ovog naela razumljivi su svi njegovi zahtjevi: Za enu nisu intelektualna drystveni, jer ena ima um prijemiv ali bez bljeskatemeljan ali bez dubine. On jeste bio pretea svog vremena, uveo je u pedagogiju mnoge korisne stvari koje se nalaze u samom seminarskom radu tako da ih neu ponavljati; naravno imao je i greaka.

Emil ili o vaspitanju, Ugovkr. Budui da ne priznaje vaspitaevu vodeu ulogu u vaspitnom procesu, on onemoguuje plansko usvajanje nastavnog gradiva, idealizira djetetovu prirodu, precjenjuje ulogu biolokih faktora u djetetovom razvoju i negira drutvu pravo da postavlja vaspitne ciljeve.

Sr je u redu ali neke stvari su jednostavno mogle manje da se naglaavaju a da neke zanimljivosti budu ubaene. Najznaajnija djela su mu: U desetoj godini umro mu je otac, pa su brigu o djeaku duso najblii roaci. Zastupajui stav da je razvijanje ula najvaniji preduslov umnog vaspitanjaRuso je bio prvi u istoriji vaspitanja koji je postavio pitanje razvoja ulnih organa. Opa povjest pedagogije, pedagoko knjievni zbor, Zagreb7 Ruso. Po Rusou dijete treba samo da razumije i istrauje i da stie onoliko znanja koliko misli da mu je potrebno.

  ESTIGMAS HEPATICOS EN CIRROSIS PDF

Marta Ugovo Mirela JaseniBrko, februar SADRAJan ak Ruso-slika3Uvod4ivotni put5Rusoovi pedagoki pogledi i znaenja6 Uenje o prirodnom pravu i prirodnom vaspitanju6Tri vrste vaspitanja8Zadatak vaspitanja8”Emil ili o vaspitanju”9Slobodno vaspitanje9Vaspitni cilj9Periodizacija razvoja djeteta10Vaspitanje ena11Znaaj Rusoa12Zakljuak13Literatura14UVOD Meu najvee linosti 18og vjeka treba da ubrojimo i an ak Rusoa Jean Jacques Rousseaukoji je u pedagogiji djelimino nastavio senzualistiku tradiciju Dona Lokaa djelimino na svoj nain protestovao protiv srednjovjekovnog vaspitanja time, to je u sredite vaspitnog ddustveni postavio dijete, njegove psihike i razvojne osobine, srustveni traio izmeu ostalog naroito njegovu aktivnost.

Meutim, dok Komenski izvodi naela o metodi vaspitanja i nastave iz skladnosti s vanjskom prirodom, Ruso misli na prirodu djeteta, koju treba u vaspitanju bezuslovno imati u vidu i njoj se prilagoditi.

S obzirom na to da je ideoloki oslonac feudalizma katolika crkva, Ruso je katolikoj religiji suprotstavio prirodnu religiju deizam. Osnove Pedagogije – Skripta 1 Documents.

Ruso – Društveni Ugovor

Vaspitanje kroz istorijske epohe, Vranje6 dr Leon. Pestalocija, Distervega, Tolstoja i ostalih klasika pedagogije. Osnove Pedagogije – Skripta 2 Documents. Aleksandar Saterlend Nil je takoe nastavlja an ak Rusoove teorije o slobodnom vaspitanju.

[PDF] Ruso – Društveni Ugovor – Free Download PDF

Ali nisu svi takvi i nisu sva djeca u situaciji u kojoj je on bio. Na pedagokom polju kao to je ve reeno Ruso je isticao prirodu i slobodu, kao osnove njegovih filozofskih i prije svega, pedagokih pogleda. Na toj injenici se zasniva i Rusoova psihologija razvoja djeteta.

ZAKLJUAKOno to je mene najvie iznenadilo u samoj pripremi ovog seminarskog rada je injenica da ma kakvu drustvehi nala i ma kakve kritike proitala uvijek se ponavljaju jedne te iste stvari koje po mom miljenju, nisu loe, ali nisu ni presudne. Odgojni problemi glazbene pedagogije Documents.

  KADVE PRAVACHAN BOOK PDF

Budui da je vaspitanje slabo, ako nije skladno, moraju se, dakle, vaspitanje, koje pruaju stvari, i vaspitanje, koje drsutveni ljudi, ravnati prema nepromjenljivom i o nama nezavisnom vaspitanju, koji daje priroda. Ta periodizacija izgleda ovako: Vaspita se mora, dakle, u svom radu podrediti prirodi djeteta i mora djetetu davati slobodu.

Na kraju se Samo tako moe da dovede do njegove prvobitne i oveije prednosti. Ali bez obzira na sve nedostatke Ruso je svojim pedagokim idejama snano uticao na tadanju i kasniju pedagoku misao.

A dai zana thiang zan Documents. U periodu od 2. Ruso je prvi u istoriji vaspitanja detaljno razradio vaspitanje ulnih organa, kao i veze nastave sa ivotom. O izvoru nejednakosti meu ljudimaDrutveni ugovor i Nova Heloiz Opca Povijest Pedagogije Skripta Documents. Opta istorija kolstva i pedagokih ideja, Nauna knjiga, Beograd3 Zaninovi, M. Ovakav stav je naravno pogrean, jer ako je uenik preputen sam sebi on nee biti kadar da doe do naunih istina, pa ga zato treba obuavati.

Neke su bile veoma krupne ali ipak se mora uzeti u obzir vrijeme u kome je on iveo. Po lebniku otac mu se otuio kada se drugi put oenio, napustio je enevu i brigu o njemu su preuzeli roaci. Stvari nas vaspitavaju time, to stiemo vlastito iskustvo u sredini, koja utie na nas.