Admission requirements. Not applicable. Description. This first course in Classical Mechanics describes the (non-relativistic) motion of objects in a three. Studying KLASA Klassieke Mechanica a at Universiteit Leiden? On StuDocu you find all the study guides, past exams and lecture notes for this course. klassieke mechanica formules (x0 (x0 td f0 dp dl dt dt rcm mvcm dl dt m1 m2 m1 m2 t2 ∆(mv) fdt t2 r2 dm icm ml2 ma0 2mω v0 r0 r0 ma0 translation.

Author: Samujinn Juzragore
Country: Angola
Language: English (Spanish)
Genre: Love
Published (Last): 4 December 2010
Pages: 297
PDF File Size: 17.15 Mb
ePub File Size: 3.34 Mb
ISBN: 512-8-35137-899-5
Downloads: 19356
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Digal

Een schets met alle krachten vanuit het massacentrum helpt dan niet. Weergaven Lezen Bewerken Geschiedenis weergeven. Als men het houdt bij de beschrijving zoals hierboven gegeven, dan blijft dit systeem ten eeuwigen dage tussen deze posities op en neer gaan.

Dit blijkt een stelsel van twee vergelijkingen in twee onbekenden, dat dus afzonderlijk oplosbaar is.

klassieke mechanica – English translation – Dutch-English dictionary

Qua dimensie komt dit dus overeen met een moment met eenheid Nm, Newton-meter. De formule wordt dan:. Met de formule voor de snelheid in functie van de positie zie remweg.

Bereken de maximale uitwijking van het schaaltje. Een simulatie van zulk een systeem met de computer geeft een mogelijk gedrag van het systeem, maar waarschijnlijk niet het werkelijke gedrag dat het zal volgen, zelfs al zou men het exact dezelfde beginsituatie kunnen geven.

Dit wordt gedaan t. Als beide snelheden gelijk zijn zal de kracht volgens de bissectrice van de hoek tussen v uit en -v in liggen. Hier volstaat het dus de grootte van die kracht te berekenen. Wanneer men een massa van g in het schaaltje legt, is de kracht van de veer niet meer voldoende om dit totale gewicht van g op te houden. Essentieel is hier dat men twee verschillende posities bekijkt.

  FP6291LR G1 PDF

Bemerk dat er nu ook gesommeerd wordt over alle massa’s. Hierin zitten nog 2 onbekenden. Na het scalair product tussen kracht en deze d r blijft dus alleen de term in dr over. Alhoewel m a de dimensie van een kracht heeft, lijkt het toch beter het accent te leggen op de versnelling als het basiselement van het rechterlid.

Correctie tentamen

The course uses Blackboard for making study material available, in particular exercises, solutions, homework assigments and illustrative material.

Men krijgt dus als vergelijking: Voor het product van twee vectoren bestaan echter twee mogelijkheden: Wiskundig komt dit neer op het integreren van beide leden van de wet van Newton naar de mecyanica.

Voor een positief resultaat voor D, d. Daar het touw schuin gespannen is wordt het bovenste blok lichtjes opgetild.

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 1 apr om Eens de krachten ingevuld moet men zich afvragen wat men weet over de versnelling. Vooral bij problemen met wrijvingskrachten zal deze controle dikwijls eventuele fouten in de zin van die krachten aan het licht brengen.

Zijn er andere krachten die op afstand werken? Dat de slinger van een staande klok met constante amplitude blijft slingeren komt mechahica bij elke tik de slinger een klein duwtje krijgt, dat de verliezen moet compenseren.

Als men hierin een vierkant plankje laat drijven dicht bij de oever, dan zal het deel dat meer in het midden van de beek ligt harder vooruit geduwd worden dan het deel bij de oever.

  BLOOD OF KERENSKY LETHAL HERITAGE PDF

Einstein ontwikkelde zijn algemene relativiteitstheorie uitgaande van de idee dat dit niet toevallig is en dat er nooit een proef zal gevonden worden die een verschil tussen mechanida kan aantonen.

De opstelling is afgeleid van het toestel van Mecnanica Voor de gemiddelde kracht krijgt men dan:. Zie de Gebruiksvoorwaarden voor meer informatie.

Klassieke mechanica/quantummechanica 2

Het bovenste blok moet door de wrijving naar rechts geduwd worden. Removal of the text of GNU free licence.

Hierbij wordt geen gebruik gemaakt van de lineaire snelheid van de punten, die verschilt van punt tot punt, maar van de hoeksnelheid, die karakteristiek is voor het hele voorwerp.

Men kan meerdere simulaties zien in de Engelstalige bespreking van de slinger van Atwood zie hoger. Uitgewerkt in projecties in een klassiek verticaal-horizontaal assenkruis: You klsssieke select the license of your choice.

Men krijgt dan de volgende uitgebreide behoudsformulering:. Dit impliceert dat de voorwerpen zeker niet aan elkaar blijven kleven. De relatieve snelheid ontstaat door de cirkelbeweging van B rond A als einde van de staaf en staat dus loodrecht op de staaf.

Telt men beide vergelijkingen lid aan lid op dan verdwijnt D eruit en bekomt men S:.